Wolność czy zniewolenie?

Ostatnim akcentem trasy projektu „Kontener Wolności” była dyskusja pt. „Wolność czy zniewolenie. Debata o aktywności obywatelskiej Polaków”. Odbyła się ona 27 października w kawiarni PaństwoMiasto w Warszawie. Do rozmowy zaproszeni zostali: Jadwiga Czartoryska z Fundacji Orange, prof. Ireneusz Krzemiński z UW, Dorota Warakomska z Kongresu Kobiet, Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia oraz Piotr Wójcik, autor „Polskich Wolności”. Spotkaniu towarzyszyła ostatnia już odsłona wystawy pt. „Polskie Wolności”.

Organizatorzy spotkania: Razem 89, Fundacja Picture Doc.

  • 1 of 3_Wolność_czy_zniewolenie
  • 2 of 3_Wolność_czy_zniewolenie
  • 3 of 3_Wolność_czy_zniewolenie