Czas zmian

“Czas zmian” to wydarzenia kulturalne, których podstawą są multimedialne wystawy fotograficzne, spotkania, koncerty, projekcje.
“Czas zmian” to konfrontacja przeszłości z teraźniejszością, próba określenia miejsca, w którym się znajdujemy. Wystawa Odwilż, której autorami są członkowie zespołu Picture Doc oraz ich przyjaciele, otwiera program podsumowując 2020 rok i wkraczając w nową rzeczywistość. 
W 2021 roku do wystaw zapraszani będą młodzi jak i uznani twórcy, profesjonaliści z kraju i z zagranicy. Zespół Picture Doc planuje organizację wystaw dotyczących praworządności w Polsce, akceptacji, czułości i tolerancji środowiska LGBT, poruszy temat pojawiającego się we współczesnej Europie faszyzmu czy też otworzy dyskusję o przejawach rasizmu w Polsce.

Oprócz wystaw odbędzie się się seria screeningów, koncertów oraz spotkań z twórcami.

Hasłami przyświecającymi programowi są: tolerancja, multikulturowość, dyskusja, integracja. Wszystkie wydarzenia są otwarte, skonstruowane w taki sposób, aby odbiorcy mieli w nich swój głos, poruszane tematy dotyczą kluczowych kwestii, które są drogą do budowania świadomego twórczego środowiska.