Firma jest wyspecjalizowaną jednostką ratownictwa, której zadaniem jest niesienie pomocy w razie zagrożenia bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego na skutek niebezpiecznych zdarzeń występujących w górnictwie.

Prowadzi działalność:

interwencyjną – w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym m.in. skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał,
prewencyjną – polegającą m.in. na prowadzeniu w kopalniach prac profilaktycznych oraz na promowaniu, propagowaniu i wprowadzaniu do zakładów górniczych nowatorskich technik i technologii zapobiegających powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych,
szkoleniową – w sprawie ratownictwa górniczego dla osób, które muszą posiadać specjalistyczne przeszkolenie w zakresie organizacji i kierowania akcjami ratowniczymi, kierowania drużynami ratowniczymi, członków drużyn ratowniczych, osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej.

CSRG S.A. oferuje usługi w:

Laboratorium badania i opiniowania sprzętu, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Prowadzi badania izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, aparatów ucieczkowych, regeneracyjnych, powietrznych-butlowych. Badania w procesie certyfikacji , eksploatacji i ekspertyz technicznych, a także badania w zakresie oświetlenia osobistego, systemu łączności ratowniczej i systemów lokacji
Laboratorium chemicznym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania gazowych materiałów odniesienia. Wykonuje m.in.: wzorcowanie gazowych materiałów odniesienia, kompleksowe analizy składu chemicznego powietrza, analizy gazów i pyłów, badania rozpływu powietrza przy pomocy gazów znacznikowych.;

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25,
tel. +48 32 282 25 25, fax +48 32 282 26 81
e-mail: info@csrg.bytom.pl http://www.csrg.bytom.plFirma jest wyspecjalizowaną jednostką ratownictwa, której zadaniem jest niesienie pomocy w razie zagrożenia bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego na skutek niebezpiecznych zdarzeń występujących w górnictwie.

Prowadzi działalność:

interwencyjną – w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym m.in. skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał,
prewencyjną – polegającą m.in. na prowadzeniu w kopalniach prac profilaktycznych oraz na promowaniu, propagowaniu i wprowadzaniu do zakładów górniczych nowatorskich technik i technologii zapobiegających powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych,
szkoleniową – w sprawie ratownictwa górniczego dla osób, które muszą posiadać specjalistyczne przeszkolenie w zakresie organizacji i kierowania akcjami ratowniczymi, kierowania drużynami ratowniczymi, członków drużyn ratowniczych, osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej.

CSRG S.A. oferuje usługi w:
Laboratorium badania i opiniowania sprzętu, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Prowadzi badania izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, aparatów ucieczkowych, regeneracyjnych, powietrznych-butlowych. Badania w procesie certyfikacji , eksploatacji i ekspertyz technicznych, a także badania w zakresie oświetlenia osobistego, systemu łączności ratowniczej i systemów lokacji
Laboratorium chemicznym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania gazowych materiałów odniesienia. Wykonuje m.in.: wzorcowanie gazowych materiałów odniesienia, kompleksowe analizy składu chemicznego powietrza, analizy gazów i pyłów, badania rozpływu powietrza przy pomocy gazów znacznikowych.

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25,
tel. +48 32 282 25 25, fax +48 32 282 26 81
e-mail: info@csrg.bytom.pl http://www.csrg.bytom.pl