Gułag – wydanie polskie

Książka Tomasza Kiznego przy współpracy Dominique Roynette.

Album ukazał się nakładem Fundacji Picture Doc i Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to pierwsze polskie wydanie książki, która opublikowana była już we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Rosji.
Wstęp napisali: Norman Davies, Sergiej Kowalow i Nicolas Werth.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki.

Gulag-okladka
Zobacz też gulag.info.pl