1989 – 2009. Dwadzieścia lat wolności

Listopad 2009, La Halle, Paimpol, Francja
Wystawa zbiorowa
Kuratorzy: Dominique Roynette, Piotr Wójcik, Lidia Ostałowska

Na wystawę składały się fotografie wrocławskiej Agencji Dementi oraz fotografów Gazety Wyborczej. Wszystkie wykonane w latach 1989 – 1991 w państwach byłego obozu socjalistycznego: Polsce, NRD, Czechosłowacji, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii.

  • berlin_wall
  • 20-21.07.1990 BULGARIA
FOT. TOMASZ WIERZEJSKI / AGENCJA GAZETA
  • czechoslovakia
  • hungary
  • RYGA-JG.JPG
  • lithuania
  • poland
  • romania