Cyganie

2000. Piotr Wójcik

“Seria czarno-białych portretów, pełnych charakteru i godności, które wydobywają na plan pierwszy zarówno cechy fizyczne, jak rysy osobowości. Te portrety, opatrzone prostą, zuniformizowaną oprawą, nadającą jednaką wartość każdej postaci, zapraszają, by wejść do galerii i zarazem do ich świata”.
Christian Gaujolle, Paryż 2000.