Zakaz

We wrześniu 2022 r. otworzyliśmy “ZAKAZ” – historię dwóch miejsc w Europie, odległych od siebie, choć podobnie napiętnowanych łamaniem podstawowych praw człowieka. Ekspozycja składała się z prac graficznych oraz fotografii. Prezentowane plakaty to wynik akcji @now_you_see_me_moria. Organizatorzy inicjatywy zaprosili projektantów z całego świata do pomocy w nagłośnieniu tragicznej sytuacji uchodźców z obozu Moria, w wyniku czego powstały setki plakatów. Wystawa uzupełniona była o prace sześciu fotografów, którzy towarzyszyli aktywistom w niesieniu pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Każdy z nich wybrał jedno, ważne dla siebie zdjęcie oraz opisał towarzyszącą mu historię. Wystawę uzupełniło spotkanie “Ikonografia cierpienia? Dyskusja wokół wystawy ZAKAZ”.

Fotografki i fotografowie:

Karol Grygoruk

Agata Kubis

Maciej Moskwa

Jędrzej Nowicki

Agnieszka Sadowska

Piotr Wójcik

Organizatorzy

Fundacja Picture Doc, Stowarzyszenie 61, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Fundacja Bezkres

Patroni

Grupa Granica, Badaczki i Badacze na granicy, Rodziny Bez Granic