Romka. Odebrać władzę nad swoim wizerunkiem

2012. Piotr Wójcik

Simone de Beauvoir we wstępie do Drugiej płci określiła kobietę jako Inną, społecznie „drugą” w relacji z mężczyzną – „tym pierwszym”, konstytuującym porządek i matrycę, według której buduje się kulturę. Te słynne słowa wciąż są aktualne.GW zależności od społeczności, w jakiej funkcjonuje kobieta, jej „drugość” ujawnia się inaczej, przyjmuje też inny kształt wizualny.