RADIO KAPITAŁ X IG TAKE OVER

HEY, DREAMER!

Jak już pewnie zauważyliście na naszym profilu na Instagramie od prawie dwóch miesięcy Picture Doc ma swoją kooperatywę z audycją Hey, Dreamer w radio Kapitał.

Audycję prowadzi Krystian Furman, a o audycji pisze tak:

“Hey, dreamer to audycja o wyjątkowej, fotograficznej perspektywie na świat. Do rozmowy zapraszam w niej fotografów i fotografki marzycieli, a rozmawiamy o tym jak opowiadają swoje historie i jaką wizję świata chcą urzeczywistnić poprzez swoją twórczość. Prowadząc wywiady, szukam inspiracji, poszerzam horyzonty i zastanawiam się: co by było, gdyby?”

Audycje są udostępniane w formie podcastów na stronie: https://radiokapital.pl/shows/hey-dreamer/

Naszymi gośćmi byli już:

Hubert Humka, Magdalena Wysocka, Julia Klewaniec, Monika Orpik, Ada Zielińska, Krystyna Gorayska, Blow Up Press

CO DRUGI PIĄTEK Krystian prowadzi wywiady z twórczyniami i twórcami, który w PONIEDZIAŁEK po audycji przejmują nasze konto na Instagramie na 3 dni.

Obserwujcie nasze konto na IG @picturedocfoundation!

EN

HEY, DREAMER!

As you have probably noticed on our Instagram profile, Picture Doc has had its own cooperative with the Hey, Dreamer program on Radio Kapitał for almost two months.

The program is hosted by Krystian Furman, and he writes about the program as follows:

“Hey, dreamer is a program with a unique photographic perspective on the world. I invite dreamer photographers to the conversation, and we talk about how they tell their stories and what vision of the world they want to realize through their work. When conducting interviews, I look for inspiration, broaden my horizons and I wonder: what if?”

The programs are available in the form of podcasts at: https://radiokapital.pl/shows/hey-dreamer/

Our guests have already included:

Hubert Humka, Magdalena Wysocka, Julia Klezaniec, Monika Orpik, Ada Zielińska, Krystyna Gorayska, Blow Up Press

EVERY OTHER FRIDAY Krystian conducts interviews with creators, who on MONDAY after the broadcast take over our Instagram account for 3 days.

Follow our IG account @picturedocfoundation!