Porzucone córki tygrysa

Zapraszamy na pierwszą w 2023 roku wystawę w Pracowni Duży Pokój! Wydarzenie jest częścią programu realizowanego z okazji 10-lecia Fundacji Picture Doc. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych działań i odwiedzania galerii!
Rok rozpoczynamy wystawą Patryka Bułhaka “Porzucone córki Tygrysa”. 

“To historia Tygrysic – kobiet wojny, po której kurz nie opada…” 

Miejsce postrzegane na całym świecie jako raj turystyczny, przez ten sam świat zostaje zapomniane i przemilczane, gdy giną tysiące ludzi. Sri Lanka kryje w sobie tajemnice starożytnej cywilizacji, ale także mrok współczesnych mordów wojennych, od których odwrócono wzrok. Konflikt etniczno-religijny między Syngalezami a Tamilami, trwający kilka dekad, a brutalnie zakończony w 2009 roku naznaczył krwią i bólem kraj, a przede wszystkim kobiety i mężczyzn, którzy pozostali. 

Warszawski fotograf Patryk Bułhak postanowił udzielić głosu oraz pokazać twarze kobiet, które w trakcie wojny walczyły o swoją godność i wolność, a po jej zakończeniu muszą mierzyć się z wykluczeniem społecznym. Jest to opowieść o “wojowniczkach, zarówno tych walczących na froncie, jak również poza nim – odrzuconych, zepchniętych na margines przez państwo i system.”

Premiera projektu odbyła się na festiwalu “W Ramach Sopotu”.

Otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek 26.01.2023 r. o godz. 19:00 w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6 w Warszawie. 

EN

We would like to invite you to our first exhibition in 2023 at Duży Pokój Studio! This event is part of a program celebrating the 10th anniversary of Picture Doc Foundation. We encourage you to come check out what we do and to visit our gallery!

We’re beginning this year with an exhibition of Patryk Bułhak’s project; “The Abandoned Daughters of the Tiger.”

“This is the story of the Tigresses- women of war, after which the dust does not fall…” 

A place considered by the world to be a tourist paradise has been forgotten and silenced by the very same world- when thousands of people have been killed. Sri Lanka holds the secrets of an ancient civilization, but also the darkness of modern war murders from which society averts their eyes. The ethno-religious conflict between the Sinhalese and Tamils, which lasted several decades and ended brutally in 2009, has scarred the country with blood and pain, and above all has scarred the men and women who remain. 

Warsaw-based photographer Patryk Bułhak decided to give voice to and show the faces of women who fought for their dignity and freedom during the war, and have subsequently had to face social exclusion after it ended. It is a story about “female warriors, both those who fought on the frontline and those who fought outside it- rejected; marginalized by the state and the system.” 

The project premiered at the “W Ramach Sopotu” festival.

The opening of the exhibition will take place on Thursday, January 26th, 2023 at 19:00 at the Duży Pokój Studio, 4/6 Warecka Street, Warsaw.