Eternal U – Relacja

A oto krótka fotorelacja z weekendu wydarzeń: 

29.09.2023 godz. 19:00

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI ETERNAL U

Spotkanie z Hubertem Humką, wydawcami premierowej publikacji BLOW UP PRESS i projektantką Anetą Kowalczyk. 

30.09.2023 godz. 12:00

OPROWADZANIE MULTISENSORYCZNE

Fundacja Wielozmysły w minioną sobotę oprowadziła po wystawie zmysłami, ale przede wszystkim stworzyła idealna atmosferę do rozmowy na temat śmierci. Wspaniale było doświadczyć w ten sposób wystawy i wsłuchać się w muzykę @szymonwojcik__________ , który ją skomponował specjalnie do zdjęć.

30.09.2023 godz. 17:00

OPROWADZANIE KURATORSKIE

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Eternal U z Hubertem Humką i zespołem kuratorskim Picture Doc. 

Zachęcamy Was do oglądania wystawy siedząc na poduchach dostępnych w galerii.

Wystawa Eternal U czynna od czwartku do niedzieli w godzinach 15:00-19:00.

Wystawa „Eternal U” jest częścią realizowanego przez Fundację Picture Doc programu „SPLOT”. Projekt „Cykl wystaw „Intertwined” – fotografia wobec wyzwań współczesności” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

EN

Here is a short photo report from the weekend of events:

September 29, 2023 19:00

MEETING AROUND THE BOOK ETERNAL U

Meeting with Hubert Humka, publishers of the premiere publication BLOW UP PRESS and designer Aneta Kowalczyk.

September 30, 2023 12:00

MULTISENSORY TOUR

Last Saturday, the Wielomyśly Foundation gave a guided tour of the exhibition through the senses, but above all, it created the perfect atmosphere for a conversation about death. It was great to experience the exhibition in this way and listen to the music of @szymonwojcik__________, who composed it especially for the photos.

September 30, 2023 17:00

CURATORED TOUR

Curatorial tour of the Eternal U exhibition with Hubert Humka and the Picture Doc curatorial team.

We encourage you to view the exhibition while sitting on the cushions available in the gallery.

The Eternal U exhibition is open from Thursday to Sunday from 15:00 to 19:00.

The “Eternal U” exhibition is part of the “SPLOT” program implemented by the Picture Doc Foundation. The project “Intertwined exhibition series – photography facing the challenges of modern times” is financed by the capital city of Warsaw.