Dialog szansą na zmianę

Celem warsztatów dziennikarskich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce a prowadzonych przez Fundację jest zdobycie przez młodych Romów nowych kwalifikacji zawodowych. Efektem będzie nawiązanie współpracy z kwartalnikiem społeczno-kulturalnym Dialog-Pheniben.

Warsztaty adresowane są do osób pochodzenia romskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, którzy posiadają minimum wykształcenie podstawowe i zamieszkują województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie oraz mazowieckie.
[galleryview id=21]

Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych dziennikarzy i fotografów. W ramach projektu odbędą się 4 edycje pięciodniowych warsztatów.

Pierwsza z nich odbyła się w Folwarku Badowo-Kłody w grudniu 2012 r. Tematyka warsztatów: – wizerunek Romów w mediach mainstreamowych – historia i teoria dziennikarstwa – pisanie informacji, zbieranie materiałów dziennikarskich – przygotowanie fotoreportażu.

Po wydaniu każdego numeru kwartalnika Dialog-Pheniben odbędą się debaty , w których organizację włączeni będą absolwenci warsztatów, a na 5 najbardziej aktywnych uczestników czekają płatne praktyki zawodowe w Stowarzyszeniu Romów w Polsce przez okres 3 miesięcy.

Projekt zrealizowany w ramach działań Fundacji Opowiedz To – Picture This.