Nasze działania

Fundacja Picture Doc została założona w 2013 r. z inicjatywy Dominique Roynette i Piotra Wójcika. Celem Fundacji jest uwalnianie aktywności obywatelskiej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Taką przestrzenią jest dokument. Tworzenie świadectw dokumentalnych: piśmienniczych, fotograficznych, audialnych i audiowizualnych pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. Edukacja poprzez fotografię sprzyja obronie praw obywatelskich, praw mniejszości, praw wykluczonych, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych. 

 

W 2020 roku Fundacja poszerzyła działalność o pracę z dziećmi i młodzieżą z małych miejscowości, gdzie dostęp do edukacji kulturalnej jest utrudniony. Ważnymi działaniami fundacji są promowanie twórczości młodych twórców, wsparcie ich w debiucie oraz podwyższanie ich umiejętności poprzez współpracę z profesjonalistami. Wszystkie działania oraz poruszane tematy mają na celu edukować, kształcić umiejętność podejmowania dialogu i dyskusji, a przede wszystkim zrozumienia i tolerancji.

 

W 2020 roku zespół Fundacji Picture Doc powiększył się o studentów Fotografii w Szkole Filmowej w Łodzi oraz Dziennikarstwa i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wspólnie zrealizowali program Kultura Więzi, który ze względu na pandemię odbywał się hybrydowo na miejscu oraz on-line.

 

Picture Doc łączy ludzi, dziedziny nauki i sztuki tak, by organizowane wydarzenia były krokiem w stronę dialogu.

 

Z naszymi działaniami możecie zapoznać się w zakładce Aktualności.