Nasze działania

Fundacja Picture Doc została założona w 2013 r. z inicjatywy Dominique Roynette i Piotra Wójcika. Od 2020 roku Fundację zasila również grono ok. 12 twórczyń i twórców, którzy kolektywnie pracują nad wystawami oraz wydarzeniami organizowanymi przez Picture Doc. Fundacja tworzy własne dzieła, dzieli się nimi z publicznością, ale przede wszystkim jej celem jest prezentowanie twórczości fotografek i fotografów, którzy poruszają współczesne tematy społeczne. Picture Doc szuka różnych głosów, bliskich współczesnemu społeczeństwu, uniwersalnych, ale ujętych w różne formy fotografii. Zespół stara wyróżniać to, co jest ważne teraz lub to, co współcześnie buduje nowy kontekst i perspektywę. Wieloperspektywiczność jest dla Picture Doc jednym z ważniejszych punktów wystaw i wydarzeń. Picture Doc tworzy program wystaw wierząc, że galeria fotografii nie jest zarezerwowana tylko dla osób o odpowiednim poziomie wiedzy i świadomości artystycznej. Język fotografii może być inkluzywny, może być odczytywany z różnych perspektyw.
Picture Doc tworzy program artystyczny w galerii Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6 w Warszawie. Pracownię współtworzą niezależne inicjatywy – Stowarzyszenie 61, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

Ważnymi działaniami fundacji są: organizacja wystaw, spotkania z fotografkami i fotografami, badaczkami i badaczami, prowadzenie warsztatów fotograficznych, organizowanie programów i wydarzeń wspierających fotografów w ich rozwoju oraz młodych twórczyń i twórców w debiucie, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z odbiorcami.

Picture Doc łączy ludzi, dziedziny nauki i sztuki tak, by organizowane wydarzenia były krokiem w stronę dialogu. Uczestnicząc w wydarzeniach wspierasz działalność Picture Doc.

Z naszymi działaniami możecie zapoznać się w zakładce Aktualności.

Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą. Wykonujemy zdjęcia, relacje z eventów, tworzymy wideo oraz mamy doświadczenie w prowadzeniu transmisji online.