KULTURA WIĘZI

Fundacja Picture Doc współtworzy program Pracowni Duży Pokój, w której organizuje wydarzenia oraz wystawy wokół fotografii dokumentalnej.

Tworząc program Dużego Pokoju uważnie obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość. Wychodzimy z założenia, że sprawy ukrywane, niewygodne określają faktyczne położenie obywateli. Brak wiedzy utrudnia im działanie, poddaje manipulacji, utrudnia szczery kontakt z innymi.

Każdy miesiąc w Dużym Pokoju to zmiana, nowy blok tematyczny, który przedstawiamy z czterech różnych perspektyw – społeczeństwa i życia publicznego, antropologii, kultury i sztuki wizualnej. Mówiąc różnymi językami wywołujemy dyskusję ze środowiskami o zróżnicowanych zainteresowaniach i wrażliwości. Dzielimy się naszym uczestnictwem w najważniejszych wydarzeniach społecznych za pomocą kamery i aparatu, definiujemy to, co jest kluczowe dla debaty publicznej, na bazie badań etnograficznych przepracowujemy nieoczywiste na pierwszy rzut oka traumy społeczne.

Realizowaną przez nas od lat ambicją jest zbudowanie wokół Dużego Pokoju społeczności nieobojętnych ludzi. Takich, którzy chcą i potrafią aktywnie współtworzyć otaczającą ich rzeczywistość. Interesuje nas Obywatel, który może żyć w społeczeństwie, które tworzy: jest wyposażony w wiedzę, ma potencjał działania.

Rok 2020 poświęcimy Kulturze Więzi