Wernisaż Eternal U

Wernisaż wystawy Huberta Humki połączony z premierą książki Eternal U wydanej przez BLOW UP PRESS.

Wyobraź sobie, że po śmierci staniesz się drzewem, częścią lasu, nieograniczoną i wolną energią. Wyrośnie na tobie tętniący życiem pomnik.

„Eternal U to opowieść o tak zwanej dobrej śmierci i wieczności,” – mówi autor projektu. – “Poprzez fotografie lasów, naturalnych cmentarzy, w których zmarli chowani są w biodegradowalnych urnach lub trumnach, oznaczonych jedynie wybranym wcześniej drzewem, pokazuję pewien sposób myślenia o nas jak o kodzie, nieśmiertelnym łańcuchu jakiegoś większego wszechświata. Za życia wszyscy z niego czerpiemy, by później oddać mu cząstkę siebie.”

Fundacja Picture Doc wraz z wydawnictwem BLOW UP PRESS zapraszają na wystawę oraz premierę książki Huberta Humki “Eternal U” w Galerii Duży Pokój w Warszawie.

Przestrzeń wystawy została zaaranżowana przez artystę i zespół kuratorski Picture Doc tak, aby mógł podzielić się doświadczeniem poszukiwania wewnętrznego spokoju – akceptacji własnej śmiertelności, odnalezienia ukojenia w myśli o byciu rozproszonym w naturze.

Autor zachęca do porzucenia na moment karkołomnej próby zrozumienia, proponując wyczulenie zmysłów i nastrojenie emocji na doświadczenie, aby w pełni uczestniczyć w kontemplacji konceptu nieśmiertelności. Pracę artysty stanowi cała przestrzeń galerii wraz z obrazami fotograficznymi, instalacjami oraz muzyką autorstwa Szymona Wójcika.

Na ścianach, tuż nad ziemią zawisną wielkoformatowe fotografie wykonane przez Humkę w miejscach naturalnego pochówku – cmentarzach, w których zmarli chowani są w biodegradowalnych trumnach lub urnach w bezimiennych grobach oznaczonych jedynie wybranym za życia drzewem.

„Eternal U” to najnowsza praca Huberta Humki – artysty wizualnego wywodzącego się z fotografii, który po projektach takich jak „Evil Man” oraz „Death Landscapes” kontynuuje refleksję na temat śmierci. Autor w swojej twórczości kieruje uwagę na te części człowieka, które budzą lęk, wyrastają nieposłusznie spod umownego ludzkiego porządku.

„Eternal U” podnosi to, czego ciężaru tak bardzo się boimy, pytając, czy powieki nie będą lżejsze, gdy oczy skierowane na własną śmierć pozostawimy otwarte.

Tytuł wystawy oraz książki brzmi jak nęcąca obietnica wieczności, choć w przypadku pracy Huberta Humki jest raczej pytaniem o to, dlaczego tak bardzo jej pragniemy i przed czym uciekamy tęskniąc za nią oraz w jaki sposób możemy ją spełnić.

Wernisaż odbędzie się 16. września o godz. 19:00 w Galerii Duży Pokój, przy ul. Wareckiej 4/6 róg Kubusia Puchatka w Warszawie.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie premiera książki Huberta Humki „Eternal U”, która została zaprojektowana przez Anetę Kowalczyk i wydana przez wydawnictwo BLOW UP PRESS.

Spotkanie wokół książki odbędzie się w ostatni weekend września.

PREORDER KSIĄŻKI: https://blowuppress.eu/products/eternal-u

Wystawa „Eternal U” jest częścią realizowanego przez Fundację Picture Doc programu „SPLOT”. Projekt „Cykl wystaw „Intertwined” – fotografia wobec wyzwań współczesności” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

EN

The “Eternal U” exhibition vernissage and book premiere; published by BLOW UP PRESS.

Imagine that, after death, you become a tree. You become a part of the woods; a boundless and free energy. A vibrant monument full of life sprouts from you.

“Eternal U is a story of so-called ‘good death’ and eternity,” the author says. “Photographs of forests and natural cemeteries, where the dead are buried in biodegradable urns and tombs that are marked only by previously chosen trees, show a way of looking at us as parts of a code- links in an immortal chain of some larger universe. We all draw from it, just as we later give it back a piece of ourselves.”

Picture Doc Foundation and publishing house BLOW UP PRESS extend an open invitation to Hubert Humka’s “Eternal U” exhibition and book release at Duży Pokój Gallery in Warsaw.

The artist and curatorial team at Picture Doc arranged the exhibition space to immerse you in the experience of searching for inner peace- accepting your mortality and finding solace in being spread throughout nature.

The author encourages viewers to abandon their restless need to understand for a moment. He urges us to sensitize ourselves and tune our emotions to this experience in order to fully participate in contemplating the concept of immortality. The author’s works, photographs, and installations, fill the gallery space along with music composed by Szymon Wójcik.

Humka’s large-format pictures of natural burial sites, such as cemeteries with biodegradable resting places marked by trees, hang on the walls just above the ground.

“Eternal U” is visual artist and photographer Hubert Humka’s newest work in a repertoire of projects reflecting on death. Such previous projects include “Evil Man” and “Death Landscapes.” The author’s works bring attention to the parts of humanity that awaken anxiety and disobediently sprout from the conventional human order.

“Eternal U” raises the burdened subject of looking at our death with our eyes wide open, and if doing so may lighten the weight on our eyelids.

The title of the exhibition and book is reminiscent of the enticing promise of eternity, yet the works that the project contains pose questions about why we crave it so much, what we run away from when longing for it, and how we can fulfill those desires.

The exhibition’s opening will take place on September 16th at 7 pm in Duzy Pokoj Gallery at ul. Warecka 4/6, on the corner of Kubusia Puchatka.

The event will be accompanied by the premiere of Hubert Humka’s book; “Eternal U,” designed by Aneta Kowalczyk and released by publishing house BLOW UP PRESS. 

A discussion panel for the book will take place on the last weekend of September.

BOOK PREORDER: https://blowuppress.eu/products/eternal-u

The “Eternal U” exhibition is part of the “SPLOT” program implemented by Picture Doc Foundation. The project “Exhibition series ‘Intertwined’- Photography against the challenges of modernity” is financed by the capital city of Warsaw.

 

Opis wystawy Eternal U – PDF