Weekend wydarzeń z Eternal U

Eternal U – spotkania i oprowadzania

Przygotowaliśmy dla Was weekend wydarzeń związanych z wystawą Eternal U Huberta Humki w Pracowni Duży Pokój.

Koniecznie rezerwujcie sobie czas, ponieważ będzie to jedyna okazja, aby spotkać się z autorem projektu Eternal U, wydawcami premierowej publikacji BLOW UP PRESS i jej projektantką Anetą Kowalczyk, a to nie jest wszystko!

Wydarzenia dzieją się przez dwa dni 29-30.09., więc sprawdźcie rozkład wydarzeń i zaplanujcie sobie czas w Dużym Pokoju w Warszawie!

29.09.2023 godz. 19:00

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI ETERNAL U

Spotkanie z Hubertem Humką, wydawcami premierowej publikacji BLOW UP PRESS i projektantką Anetą Kowalczyk. Podczas spotkania. autorzy opowiedzą o myśleniu o projekcie podczas projektowania książki oraz o sposobie pracy. Na miejscu będzie można również zakupić książkę “Eternal U”

30.09.2023 godz. 12:00

OPROWADZANIE MULTISENSORYCZNE

Zapraszamy Państwa na oprowadzanie sensoryczne zorganizowane przez Wielozmysły oraz Picture Doc, które jest dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

oraz otwarte na wszystkich zainteresowanych.

Wstęp jest bezpłatny, na wydarzenie obowiązują zapisy: info@wielozmysly.org

Liczba miejsc ograniczona!

Miejsce:

Pracownia Duży Pokój

Ul. Warecka 4/6, 00-040

Wejście od ulicy Kubusia Puchatka

Dojazd:

Metro II linia, przystanek: Nowy Świat-Uniwersytet, autobus 106, 178, 518, przystanek: Nowy Świat, autobus: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503 przystanek: Ordynacka

Dostępność wydarzenia:

Zapewniamy asystę, audiodeskrypcję na żywo i pomoce dotykowe. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w dotarciu na miejsce, prosimy o kontakt:

Monika Matusiak – 509 555 812

Przed wejściem do galerii znajduje się podjazd, jednak w holu poprzedzającym galerię są schody. W budynku również nie ma dostępnej toalety.

30.09.2023 godz. 17:00

OPROWADZANIE KURATORSKIE

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Eternal U z Hubertem Humką i zespołem kuratorskim Picture Doc. To jest wyjątkowa okazja, aby poznać myślenie autora o projekcie i wystawie, porozmawiać bezpośrednio z autorem, zadać nurtujące pytania i móc usłyszeć o kulisach powstawania projektu.

Rezerwujcie czas, bo dzieje się wiele!

Zapraszamy do Dużego Pokoju!

Wystawa jest częścią cyklu “SPLOT/INTERTWINED” realizowanego w 2023 roku przez Fundację Picture Doc w Pracowni Duży Pokój.

Projekt „Cykl wystaw “Intertwined” – fotografia wobec wyzwań współczesności” finansuje miasto stołeczne Warszawa

#wystawy #exhibitions #warszawa #fotografia

EN

Eternal U – meetings and tours

We have prepared for you a weekend of events related to the Eternal U Huberta Humka exhibition at the Duży Pokój Gallery. 

Be sure to reserve your time, because this will be the only opportunity to meet the author of the Eternal U project, the publishers of the premiere publication BLOW UP PRESS and its designer Aneta Kowalczyk, and that’s not all!

The events take place over two days, September 29-30, so check the schedule of events and plan your time at Duży Pokoj in Warsaw!

September 29, 2023 19:00

MEETING AROUND THE BOOK ETERNAL U

Meeting with Hubert Humka, publishers of the premiere publication BLOW UP PRESS and designer Aneta Kowalczyk. During the meeting. the authors will talk about thinking about the project when designing the book and about the way of working. The book “Eternal U” will also be available for purchase on site.

September 30, 2023 12:00

MULTISENSORY TOUR

We invite you to a sensory tour organized by Wielomyśly and Picture Doc, which is adapted to the needs of blind and partially sighted people.

and open to all interested parties.

Admission is free, registration for the event is required: info@wielozmysly.org

The number of places is limited!

Place:

Pracownia Duży Pokój 

Street Warecka 4/6, 00-040

Entrance from Kubusia Puchatka Street

Drive:

Metro line II, stop: Nowy Świat-Uniwersytet, bus 106, 178, 518, stop: Nowy Świat, bus: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503 stop: Ordynacka

Event availability:

We provide assistance, live audio description and tactile aids. If you need support in getting there, please contact:

Monika Matusiak – 509 555 812

There is a driveway in front of the entrance to the gallery, but there are stairs in the hall in front of the gallery. There is also no toilet available in the building.

September 30, 2023 17:00

CURATORED TOUR

Curatorial tour of the Eternal U exhibition with Hubert Humka and the Picture Doc curatorial team. This is a unique opportunity to learn about the author’s thinking about the project and the exhibition, talk directly to the author, ask interesting questions and hear about the background of the project’s creation.

Save your time, because there’s a lot going on!

Welcome to the Duży Pokój Gallery!

The exhibition is part of the “SPLOT/INTERTWINED” series carried out in 2023 by the Picture Doc Foundation at the Duży Pokój Gallery.

The project “Intertwined” exhibition series – photography in the face of contemporary challenges” is financed by the capital city of Warsaw.

#exhibitions #exhibitions #warsaw #photography