Otwarty nabór na SCREENING VOL.3

OPEN CALL SCREENING VOL. 3 – autoprezentacja artystów_ek

Zaprezentuj swoje prace fotograficzne warszawskiej publiczności podczas NOCY MUZEÓW!

SCREENING VOL. 3

Ogłaszamy nabór na wiosenny screening w Pracowni Duży Pokój!

Fundacja Picture Doc po raz kolejny oddaje przestrzeń i głos początkującym twórcom i twórczyniom związanym z fotografią oraz pragnącym rozwijać swoją wiedzę i wrażliwość wizualną podczas spotkań z widownią na żywo!

SCREENING W NOWEJ ODSŁONIE!

Po raz pierwszy wydarzenie zostanie wzbogacone o obecność mentorki, dr Weroniki Kobylińskiej (PWSFTviT), która wraz z zespołem Picture Doc wybierze osoby uczestniczące w tegorocznych prezentacjach prac, a podczas screeningu udzieli profesjonalnego komentarza na temat przedstawianych realizacji! Zapraszamy do udziału w otwartym wydarzeniu, dostępnym dla wszystkich nieodpłatnie.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

Zachęcamy do zgłaszania projektów fotograficznych (oraz innych cykli/prac audiowizualnych w różny sposób związanych z szeroko rozumianą fotografią) będących wciąż w trakcie realizacji lub niedawno ukończonych, które potencjalnie chcecie przedstawić w naszej galerii w dowolnej formie – np. w postaci prezentacji multimedialnej, wideo, odbitek, publikacji lub reprodukcji cyfrowej.

TERMINY

Na zgłoszenia czekamy do 26 kwietnia 2023 roku, wyniki naboru ogłosimy 6 maja, a już 14 maja, w wieczór podsumowujący warszawską Noc Muzeów spotkamy się z wybranymi osobami, mentorką i naszą wspaniałą publicznością na przeglądzie prac laureatów_tek.

Do zobaczenia!

——

O MENTORCE

dr Weronika Kobylińska

Historyczka sztuki i niezależna kuratorka, adiunktka w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (PWSFTviT). Wykładała w Instytucie Historii Sztuki UW (2019-2021), gdzie była kierowniczką studiów niestacjonarnych. W ramach otwartego konkursu wybrana na pozycję guest professor w Aleksander-Brückner-Zentrums für Polenstudien (Martin-Luther-Universität, 2020). Prowadziła cykle wykładów autorskich także na Politechnice Warszawskiej, w stołecznej ASP oraz w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). W 2022 r. zrealizowała staż podoktorski w niemieckim Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Stypendystka m.in. programu CENTRAL Scholarships Incoming finansowanego przez Humboldt-Universität zu Berlin, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MKiDN. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica. Jedna z monografii jej autorstwa, publikacja poświęcona polskiej fotografii („Awangardowa klisza”) została nominowana do Nagrody im. J. Długosza (2022). Współpracowała z licznymi muzeami i instytucjami kultury jako prelegentka (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Pałac Herbsta, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum w Gliwicach) oraz wydawnictwami jako autorka tekstów naukowych czy popularyzatorskich bądź recenzentka artykułów innych autorów (np. “Kultura Współczesna”, “Artium Quaestiones”, “Miejsce”, “Ikonotheka”, “Widok”, “Załącznik Kulturoznawczy”).

——

pastedGraphic.png REGULAMIN pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png Uczestnik open call może zgłosić maksymalnie 3 cykle fotograficzne.

pastedGraphic_1.png Pojemność każdego pliku maksymalnie wynosić może 5 MB.

pastedGraphic_1.png Każdą z fotografii cyklu fotograficznego należy zatytułować w następujący sposób:

liczba_imie_nazwisko_tytuł np. 01_jan_kowalski_ludzie

pastedGraphic_1.png Prosimy o numerowanie zdjęć z cyklu w taki sposób, aby zdjęcia miały odpowiednią kolejność w wyedytowanym materiale.

pastedGraphic_1.png Do każdego cyklu prosimy o dołączenie krótkiego opisu projektu wraz z datą wykonania fotografii (rok) i miejscem.

pastedGraphic.png TERMIN NADSYŁANIA PRAC pastedGraphic.png

od 05.04.2023 do 26.04.2023

Uczestnik zgłaszając fotografie na open call automatycznie wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie zdjęć w celach promocyjnych wydarzenia.

pastedGraphic.png DATA SCREENINGU pastedGraphic.png

13.05.2023 NOC MUZEÓW, PRACOWNIA DUŻY POKÓJ W WARSZAWIE

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:

opencall@duzypokoj.org

Jury w składzie dr Weronika Kobylińska i zespół Picture Doc (Piotr Wójcik, Michalina Kacperak, Julia Klewaniec, Wioletta Kulas i Łukasz Pawłowski) może wybrać od 4 do 5 osób.

Nagrodą dla osób wybranych poprzez OPEN CALL jest screening (publiczna autoprezentacja warszawskiej publiczności) podczas NOCY MUZEÓW, podczas którego mentorką będzie dr Weronika Kobylińska w Pracowni Duży Pokój organizowanego przez Fundację Picture Doc.

Plakat i grafiki wykonała Wioletta Kulas.