Nadal jestem kobietą – edycja druga

KAMPANIA NADAL JESTEM KOBIETĄ DRUGA EDYCJA

Fundacja Picture Doc na czele z fotografką Julią Klewaniec i Karoliną Sobieraj z Fundacji Świadomi Życia po raz drugi zorganizowała akcję charytatywną “Nadal jestem kobietą” wspierającą kobiety po raku piersi, ale i szerząca profilaktykę raka pieri. Fotografie prezentowane były w MOSiR Poranki i Wieczory oraz na wyświetlaczach firmy Warexpo na Krakowskim Przedmieściu oraz w metrze Świętokrzyska przez cały październik. Finałem akcji było spotkanie z psycholożką i bohaterkami projektu, które dzieliły się swoimi historiami. 

Strona projektu: https://nadaljestemkobieta.picture-doc.org/ 

Dziękujemy firmie Warexpo za wsparcie i udostępnienie wyświetlaczy w centrum Warszawy. Dzięki Wam dotarliśmy do wielu kobiet! 

EN

I AM STILL A WOMAN CAMPAIGN SECOND EDITION

The Picture Doc Foundation, headed by photographer Julia Klezaniec and Karolina Sobieraj from the Awareness of Life Foundation, organized for the second time the charity campaign “I am still a woman” for women after breast cancer, but also to promote breast cancer prevention. Previous photos in MOSiR Mornings and Evenings and on Warexpo displays on Krakowskie Przedmieście and in the Świętokrzyska metro throughout October. The finale of the action was a meeting with a psychologist and the project’s heroes, who shared their stories.

Project website: https://nadaljestemkobieta.picture-doc.org/

 

We would like to thank Warexpo for their support and providing displays in the center of Warsaw. Thanks to you, we reached many women!